tarikata girmekteki amaç nedir? tarikata niçin girilir? tarikata girmenin faydası nedir?

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more tarikata girmekteki amaç nedir? tarikata niçin girilir? tarikata girmenin faydası nedir?

tarikata girmekteki amaç nedir? tarikata niçin girilir?

Tarikata girmekten maksat, marifet ilmini iman ve islamın emirlerinin hakikatlerini yani hakikat makamını öğrenmek, en büyük tarikat olan Hz. Muhammed(sav) ‘in  miracı sayesinde ve onun izinden gitmekle kalb ile seyr-i sülük etmek, iman ve kur’an hakikatlarının tadını almak ve bu hakikatlere şahit olmak, iman ve kur’an hakikatlerine bir derece mazhar olmak ve mertebesine çıkmaktır.

Fenni ilimleri yaratan ve bunu doğadaki hayvanlar ve bitkiler alemleriyle gösteren ALLAH, nasılki insanın anlaması için ona akıl vermiştir. Elbette manevi ve ruhani alemleri yaratan ALLAH, o alemleri anlaması için kalp vermiştir. Aklın çalıştırılmasıyla nasıl fenni ilimler ortaya çıkmış, kalbin çalıştırılmasıyla da binler çeşit ve tarikat ilimleri çıkmıştır. Kalbi çalıştırmakta zikir ve fikirdir.

Her tarikatın farklı farklı zikir ve tefekkürü vardır. Mesela alevi&bektaşi tarikatının bir zikri zikridir ve semahtır.

tarikata girmenin faydası nedir?

Tarikata girmenin faydası yüzlercedir. Temel olarak ahirette faydaları ve insanın olgunlaşması, kemale ermesinin yanında şu stresli, ve maddeci sistemde boğulmuş ruhlara nefes aldıran bir faidesi şudur:

Maddeci sistemin baskısından sıkılan, dünya hayatının ağır işlerinden ve geçim derdinden bunalan, hayatın dertlerinden kurtulmak isteyen ve çağımızın hastalığı olan strese giren her ruh, elbette bir çözüm, teselli ister ve bir zevki arar ve bu vahşeti ortadan kaldıracak ALLAH için menfaatsiz bir dostluğu arar.  Oysa kapitalist sistem insanların ancak yüzde yirmisine fayda sağlıyor. Geriye kalanlarına ise, öteki nazarıyla bakıyor.

İşte böyle sıkıntılar içinde bunalan, ücra köşelerde fakirlik ve dertlerle boğuşan insanlara, imanlı nazarla ALLAH diyerek kalbine Rabbinin sıcacık dostluğunu koymak, ruhunu dertlerden uzaklaştırıp ferahlandırmak “Zikrettiğim Rabbimin bu dertlerimi elbette biliyor, görüyor. Annelerin kalbine şefkati koyan, yavrularına yardıma koşturan, Bütün annelerden milyon kat daha şefkatli olan Rabbim, Bana elbette sahip çıkar. Hem üç günlük dünyada sabredersem, ahirete sadaka mükmüne geçip bana faydası var” diye düşünüp imanlı hayattan lezzet alır ve cennet hayatının bir meyvesini dünyada dahi tadar. 

“Kalpler yanlız ve yanlız ALLAH’ı zikretmekle huzura erer” Ra’d suresi 28. ayet

İşte Alevi&bektaşi tarikatıda bu faydayı veren yollardan biridir. ALLAH bizi O’na varan yollardan ayırmasın.

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more tarikata girmekteki amaç nedir? tarikata niçin girilir? tarikata girmenin faydası nedir?

Diğer Yazılar:

Aleviliğin kolları (Bektaşilik, Caferilik, Rafızilik vs.) arasındaki farklılığın sebepleri nelerdir?...
“Anadolu Aleviliği” kavramıyla kastedilen nedir? Bazıları tarafından İslam’ın Türk yorumu olarak da ...
Yorum Kuralları
Alevilik kur'anın bir yorumu mudur?
Kur'anda herşey var mıdır? kur'an da nasıl namaz kılınacağı var mıdır? Kur'anda oruç, hac ve zekat v...
İslâm ile felsefe arasındaki fark nedir? İslâm’da felsefe var mıdır? Tarikat veya mezhepler felsefe ...
velayet ile risalet, tarikat ile şeriat, veli ile peygamber arasndaki bağlantı nasıldır?
Cenab-ı Allah hangi günahları affeder?

Benzer Yazilar

Leave a Comment

Daha fazla Alevilik
Ozanların sözü kanun, hüküm niteliğinde midir? Alevilikte ozanların yeri nedir?

Ozanlar, günümüz ifadesiyle şairler, aldıkları feyiz ile duygularını dile getirirler. şiirin özelliği ise, hakikatleri  abartması ve hayalinden şekil vermesidir.  Bu...

Kapat