Peygamber Efendimiz(s.a.v) Mekke’den Medine’ye göç ederken neden Hz. Aliyi yatağına yatırmış ve hicret etmiştir?

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more Peygamber Efendimiz(s.a.v) Mekkeden Medineye göç ederken neden Hz. Aliyi yatağına yatırmış ve hicret etmiştir?

Peygamber Efendimiz(s.a.v) Mekke’den Medine’ye göç edreken neden Hz. Aliyi yatağına yatırmış ve hicret etmiştir?

Vahiy meleği Cebrâil (a.s.) gelip Peygamber Efendimize müşriklerin kararını bildirdi ve başvuracağı tedbiri de şöyle açıkladı:

“Şimdiye kadar yattığın yatağında, bu gece yatma!”

Bunun üzerine Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Hz. Ali’yi çağırdı ve “Yatağımda bu gece yat uyu! Şu yeşil, geniş aba hırkamı da üzerine ört! Korkma! Sana hiç bir zarar erişmeyecektir” dedi.
Ayrıca Hz. Ali’ye, kendisine teslim edilen emânetleri sahiplerine verinceye kadar da Mekke’de kalmasını emretti.
Mekkeliler, “Muhammedü’l-Emîn” lâkabını verdikleri Peygamber Efendimize son derece güvenirler ve en kıymetli eşyalarını, saklayamamaktan korktukları için ona teslim ederlerdi. Kureyş ileri gelenlerinin, hakkında ölüm kararı aldıkları sırada da kendilerinde emanet olarak bir çok kıymetli eşya vardı. Ama o, bu karara rağmen, emânetlerin sahiplerine verilmesini Hz. Ali’ye emretmekle bir kere daha büyüklüğünü ve emânete sadakatını ortaya koyuyordu.

Peygamberimizin Evinin Kuşatılması

Plân gereği her kabileden seçilmiş eli kılıçlı iki yüze yakın müşrik, gecenin üçte biri geçince, Resûl-i Kibriyâ Efendimizin evinin önünde toplandılar. İçlerinde Ebû Cehil, Ebû Leheb ve Ümeyye bin Halef gibi azılıları ve elebaşıları da vardı. Katiller, gecenin geçmesini, aydınlığın etrafı sarmasını ve Fahr-i Âlem’in evinden çıkmasını bekliyorlardı. Zira, âdetlerine göre, bir adamı evinin içinde katletmek korkaklığın en âdisi sayılırdı.

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, eli kılıçlı katillerin Hâne-i Sâadetinin etrafını sardıkları sırada evinden çıktı. Yerden aldığı bir avuç toprağı başlarına attı ve “Yasîn Sûresi”nin ilk sekiz âyetini okudu. İçlerinden hiç biri onu görmedi çıkıp gitti.

Bir müddet sonra yanlarına bir hemşehrileri uğradı:

“Burada ne bekleyip duruyorsunuz?” diye sordu.

“Muhammed’i bekliyoruz” dediklerinde, “Muhammed, sizin başınıza toprak saçıp ve içinizden çıkıp gideli hayli vakit olmuş. Hele bir kere üstünüze başınıza bakınız” diyerek gözü dönmüş katillerle âdeta alay etti.
Birbirlerine baktılar. Üzerlerinin toz toprak içinde kalmış olduğunu gördüler. Şaşırıp kaldılar. Derhal Hane-i Sâadetin içerisine baktılar. İçerde birinin abaya sarınıp bürünerek yattığını görünce, “İşte, Muhammed yatıyor” diyerek beklemeye devam ettiler. Tâ ortalık ağarıncaya kadar.
Sabahleyin Resûl-i Kibriyâ Efendimiz yerine Hz. Ali’nin yataktan doğrulup kalktığını görünce, bütün bütün şaşırdılar ve “Vallahi, bize söylenen doğru imiş” dediler.

Sonra da Hz. Ali’ye, “Muhammed nerede?” diye sordular. Hz. Ali, “Bilmem” deyince hayrette kalıp ne yapacaklarını şaşırdılar.
Cenâb-ı Hak, bu münâsebetle indirdiği âyet-i celîlede şöyle buyurdu:

“Hani kâfirler, bir zaman seni yakalamak, öldürmek ve yurdundan çıkarmak için bir tuzak kurmaya kalkmışlardı. Onlar tuzak kurar, Allah da tuzaklarını başlarına geçirir. Allah, hileyi hile ile cezalandıranların en hayırlısıdır.” (Enfâl Sûresi, 30)

Salih Suruç – Peygamerimizin Hayatı

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more Peygamber Efendimiz(s.a.v) Mekkeden Medineye göç ederken neden Hz. Aliyi yatağına yatırmış ve hicret etmiştir?

Diğer Yazılar:

Hz. Fâtıma ve Hz. Ali'nin evlenmesi ne zaman olmuştur?
Hz. Ali'nin kılıcı zülfikar hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberimiz (s.a.v.) üç yüz süvari ile birlikte Yemen'de bulunan Mezhiçlere gidip onları İslâmiyet...
Hz. Ali'nin, kendisine muhabbet edenlerin namazlarını kıldığı söyleniyor. Bunun gerçek bir yönü var ...
"Ali" ismi ne anlama gelmektedir? Bu isim Esma-i Hüsnadan olan "El Aliyy"den mi ...
Hz. Ali(r.a.) kendini sevenlerin namazını kıldı mı? namazımız kılınmış mı?
“Hak Muhammed Ali” ne demektir? Hak Muhammed Ali diyenler camiye gitmez mi?
Celcelutiye duası vahiy midir? Kaynakları nedir? Bu duanın aslını ve anlamını yazar mısınız?

Benzer Yazilar

Leave a Comment

Daha fazla Alevilik ve Hz. Ali
Peygamberimiz (s.a.v.) üç yüz süvari ile birlikte Yemen’de bulunan Mezhiçlere gidip onları İslâmiyete dâvet etmek vazifesiyle görevlendirdiği Hz. Ali’ye hangi tavsiyelerde bulundu?

Hicretin 10. senesi, Ramazan ayı. (Milâdî 631.) Bu tarihte Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hz. Ali'ye, Yemen'de bulunan Mezhiçlere gidip onları İslâmiyete...

Kapat