Hz. Muhammed peygamberimizin(sav) sünnetinin faydası nedir? Terketmek doğru mudur?

Kitab-ı cabbar kulu adlı eserde şu ifadelere rastlanmaktadır:

-Ey Allah’ın elçisi! Bu sözleri işittiğimiz için şükürler olsun. Bana biraz da hakikat ilminden öğretir misin?
-Ey Selman! Hakikat ilmini öğrenmek istiyorsan, Ali’ye git.
-Siz niçin öğretmiyorsunuz? Allahu Teala size her şeyi bildirdi. Gizli hiçbir şey bırakmadı.
-Ey Selman! Allahu Teala bana hiçbir şeyi gizli bırakmadı. Hakikat, ma’rifet, tarikat ve şeriatın hepsini bana bildirdi. Fakat şeriatın anahtarını bana, tarikatın anahtarını Ali’ye verdi. Tarikat ilmini öğrenmek isteyen Ali’den, şeriat ilmini öğrenmek isteyen de benden öğrenir.
-Ey Allah’ın elçisi! Böyle olmasının sebebi nedir?
-Hakikatı biz öğretirsek, ona uymak sünnet olur. Hakikat ilmi ise zor bir ilimdir. Herkes onu uygulamaya güç yetiremez. Sünneti terk etmek dinen doğru değildir. Bu yüzden bizim öğretmemize izin verilmemiştir.

Administrator Hakkında