Hz. Ali’nin kabri nerededir?

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more Hz. Alinin kabri nerededir?

Hz. Ali (r.a.) 2 gün yaralı halde yaşadıktan sonra H. 40 Yıl’ın 19 Ramazanında (26 Ocak 661) bir kış günü vefat etmiştir. Naşı Küfe Mescidi yanındaki Rahbe’de toprağa verildi. (Prof. Dr. Murat Sarıcık Dört Halife Dönemi) Ancak tam olarak kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir.

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more Hz. Alinin kabri nerededir?

Diğer Yazılar:

Hz. Fâtıma ve Hz. Ali'nin evlenmesi ne zaman olmuştur?
Hz. Ali'nin kılıcı zülfikar hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberimiz (s.a.v.) üç yüz süvari ile birlikte Yemen'de bulunan Mezhiçlere gidip onları İslâmiyet...
Hz. Alinin Allah'ın Arslanı olduğuna dair sabitlenen bir hüküm varmıdır?
Hz. Ali'nin, kendisine muhabbet edenlerin namazlarını kıldığı söyleniyor. Bunun gerçek bir yönü var ...
Bazı kimselerin Hz. Ali ye "Peygamber" dediklerini işitiyoruz. Bu iddia, nereden kaynaklan...
Hz. Ali'nin Duası
Celcelutiye duası vahiy midir? Kaynakları nedir? Bu duanın aslını ve anlamını yazar mısınız?

Benzer Yazilar

Leave a Comment

Daha fazla Alevilik ve Hz. Ali
Hz. Aliyi her seveni cehenmem ateşi yakmaz mı?

- Hz. Ali’nin bütün evliyaların piri ve reisi olduğunda şüphe yoktur. Hiçbir veli sahabeye yetişmez. Cennetle müjdelenmiş on kişiden biri...

Kapat