Hünkar Hacı Bektaş Veli hazretlerinin “Her ne arar isen kendinde ara , Kudüste Mekkede Hacda değildir” sözü neyi ifade etmektedir?

ARKADAŞINA SÖYLE
 • more Hünkar Hacı Bektaş Veli hazretlerinin Her ne arar isen kendinde ara , Kudüste Mekkede Hacda değildir sözü neyi ifade etmektedir?

NE ARARSAN KENDİNDE ARA

Hararet nardadır sacda değildir
Keramet baştadır tacda değildir

Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma
Gerçek erenlerin sözünden çıkma
Eğer insan isen ölmezsin korkma
Aşığı kurt yemez uçta değildir

Gönül kabesine girmesin hülya
Nefsine hakim ol düşme bed huya
Kirleri arıtan baksana suya
Hep yüzü yerlerde bucda değildir

Hacı Bektaş Hazretlerinin bu şiiri onun ne kadar batini bir alim olduğunu çok iyi anlatıyor. Bütün sorunların insanların kalbindeki bozuklukların, imani zayıflıkların, ALLAH için değil, show için yaşamaktan kaynaklı sorunların dışa yansıması olduğunu birkez daha ders veriyor.

Ayrıca bu şiir, O’nunla aynı dönemde yaşamış Mevlana’nın şu sözlerini hatırlatıyor:

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol
Hoşgörürlükte deniz gibi ol
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol

Öyle bir dönem düşünün ki, herkes müslüman, çokları namaz kılıyor, belki birkaç serseri hariç. tabii böyle ortamda, işin özünü kavramayanlar, namazın batini yönünü görmeyenler, gerçek erenlerin sözünü dinlemeyenler bazı insanlar ibadeti gösteriş için yapabilirler. Mesela adam 50 defa hacca gittim der ama gönül kırar, yani kul hakkı yer. Oysa Haccdaki en büyük maksat, “müminler ancak kardeştir” ayetinin manası içindir, yani islam kardeşliği içindir. işte bu adama dersin ki, “senin aradığın mekke’de hacc da değildir, senin kalbindedir, çünkü bir defa nefsin kalbini bozmuş. Yüz defa da hacca gitsen, sana fayda gelmez, çünkü senin sorunun kendinde, yani nefsinde” veya dersin ki “sen günde şu kadar namaz kılıyorsun ama kul hakkı yiyorsun, gönül kırıyorsun. Keramet spor yapar gibi namaz kılmada değildir, namazın özünü, batini yönünü, gerçek manasını düşünerek, gerçek namaz kılmaktadır. Sen cevizin kabuğunu kırıp içindeki özü görmediğinden kalp kırıyorsun, kul hakkı yiyorsun”. İşte namazdaki secde, ALLAH’ın karşısında kendi hiçliğini, kendini sıfırlamayı tekrar tekrar hatırlamak manasında olduğu için tevazuyu insanın ruhuna aşılar. Alçak gönüllü, tevazu sahibi bir müslüman kalpde kırmaz, gönül yıkmaz, kul hakkı yemez.  

İşte Her ne arar isen kendinde ara , Kudüste Mekkede Hacda değildir sözü bunu anlatmaktadır. Zahirde yapılan ibadetlerin, batıni yönünü, iç yönünü görmenin önemini anlatmaktadır.

Son dörtlükte nefse hakim olmayan böyle insanlar için çözümü su örneği ile veriyor. Akarsu, çeşme yerdedir, yani tevazu ve alçak gönüllüdür. Nefsine hakim olmak için önce tevazu sahibi ol denmektedir. Yani kendi kusurunu görmeyen, kendini başkalarına sevdirmek ister, ibadeti, haccı, namazı da başkalarına gösteriş için yapar. Demek önce namazda ALLAH’In huzurunda alnını secdeye değdirdiğin gibi, kalbinle de “ALLAH’ım! ben kusurluyum, ama Sen kusursuzsun çünkü koca kainatta bir leke, bir hata görünmüyor. Ama ben nefsime yeniliyorum, kusurlu işler yapıyorum” de ki, hem namazın maddi hakkını ver, hem manevi hakkını ver. İşter “namaz mü’minin miracıdır” sırrı burda başlar. Namazın batini yönünü kavramakla. Yüzbin şükür ki, vatanımızda Hacı Bektaş hazretleri gibi batin ilmini bilen alimlerimiz var.

İşte bu batini şiirin sadece iki mısrasını alıpda, “Hacı Bektaş hacca karşıydı, mekkeye karşıydı, namaza karşıydı” diyenler ne derece hata yaptıklarını, ne derece tasavvufu bilmediklerini, Hacı Bektaş üzerinden kendi fikirlerini empoze etmeye çalıştıklarını anla!

O zaman “Cennet için ibâdet geçersizdir” sözünü alıpta Hacı Bektaş hazretleri ibadet etmezdi mi diyecekler? Oysa bu söz ibadet ALLAH için yapılır, cennet için yapılmaz demektedir.

“Dînine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.” sözünü de dinin sadece kuralcılıktan ibaret olmadığını, zahirdeki ibadetlerin şeklinin batini yönünü, iç yönünü anlamanın önemini anlatan bu sözü, “ibadet yoktur, şekilciliktir” diye mi yorumluyacaklar? Oysa zaten ne namaz, ne oruç, ne hac sadece diz ile yapılmaz.

“Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez” sözünü alıp “biz insan merkezliyiz, ALLAH tanımayız” diye mi yorumluyacaklar? Oysa insanın ALLAH’ın tam bir aynası olduğunu anlatıyor. İşte insan bir aynadır, güneşe tutsan, aynanın içine güneş girer, ALLAH’a yönelse, onun batınına, kalbine, özüne ALLAH’ın nuru girer.

Kitaplarında belki 100 defa namazı öven insana, şiirinin sadece 2 satırı alıpda iftira atmak ne kadar haksızlık. isminde bile “Hacı” olan bir evliyaya, üstelik fenafillah makamına çıkmış bir evliyaya “haca karşıydı, mekkeye karşıydı” demek ne kadar zulümdür.

Sonuç olarak, Hacı Bektaş hazretlerinin sözlerinin bir kısmını alıp, yanlış mana vererek, onu genele yayanlar ya kasıtlı yaparlar ya da batin ilmini bilmiyorlar, yanlış mana veriyorlar.

Hacı Bektaş Hazretlerinin namaz hakkındaki sözlerinin sadece birkaçına ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Diğerleri için kitaplarına başvurunuz.

alevilerde ibadet nasildir alevilikte ibadet nelerdir

alevilikte namaz var midir

aleviler ramazan orucu tutmazlar mi

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
 • more Hünkar Hacı Bektaş Veli hazretlerinin Her ne arar isen kendinde ara , Kudüste Mekkede Hacda değildir sözü neyi ifade etmektedir?

Diğer Yazılar:

Gündüz işe, gece ibadete çalışmak ne demektir? Gündüz ibadet edilmez mi?
muharrem orucu nedir? 12 imam orucu nedir? Bu orucu tutmak farz mıdır?
Dua Hikayeleri : Habibullah’ın Duası
sünni ile alevilerin ortak noktaları ve farklılıkları nedir?
alevi duaları / dar duası 2
Sitede alevilikte namaz var diyorsunuz. Öyleyse neden namaz kılan alevi yok?
Kul Mustafa'nın şiirinde ayin-i cem, cem zikri
Büyük günahlar nelerdir? Kendimizi test edelim. Kaçını yapıyoruz?

Benzer Yazilar

7 Comments

 1. Anonim diyor ki:

  bunu yazan kişi ne yazdğını nede ne söylediğini bilmiyo hacı bektaş veli, orda yazdığı ve sözleriyle ne anlatmak ve ne söylemek istediğini açık açık belirtmiştir bu şekilde bu sözleri yorumlayan kişi kendini avutmakta ve alevilere karşı bi asimilasyon olarak yorumlarını yapmakta sen kendine saklı bunları orda ne anlatılmak ne söylenmek istediğini herkes ve her alevi kardeşim biliyo.

  [Reply]

 2. admin diyor ki:

  Değerli kardeşim,
  **
  Yazıyı daha anlaşılır olması için bu ilaveleri yapıyorum. Bu ilaveler bizim sözlerimiz değildir. Asimilasyon var ise, bu asimilasyonu aşağıdaki islam büyükleri yapmıştır.
  Benzer ifadeler Yunus Emre’nin dilinde bu şekildedir:
  Dervişlik baştadır, tacda değildir
  Kızdırmak oddadır, sacda değildir
  Eğer bir müminin kalbin yıkarsan
  Hakka eylediğin secde değildir
  *
  Ararsan Allah’ı kalbinde ara
  Kudüs’te Mekke’de Hac’da değildir
  Kabul et Yunus’un ergen sözünü
  Tezcek gelir başa, geçte değildir
  **
  Aleviler müslümandır.Hatta islamiyetin tam ortasındadır. Kitabı Kur’andır. İşte kur’an dan hac hakkında birkaç ayet:
  *
  Bakara 158 : Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah’ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah’ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir.
  *
  Bakara 196 : Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun. Biliniz ki Allah’ın vereceği ceza ağırdır.
  *
  Bakara 200 : Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah’ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.
  **
  Alevilerin peygamberi Hz. Muhammed(sav) dir ve O’nun sözünü kabul ederler. İşte hac hakkında birkaç hadis:
  *
  Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:
  Hz. Peygamber (a.s.): “Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun Cennetten başka bir karşılığı yoktur” buyurmuştur.
  Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2403
  *
  Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
  Allah (c.c.) Resulü (a.s.): “Her kim şu Beyt’e gelip de (hac sırasında) kötü sözler söylemez ve günah işlemezse, o kimse annesinden doğduğu gün gibi tertemiz ve günahlardan arınmış olarak geri döner” buyurmuştur.
  Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2404
  *
  12 imamlardan İmâm Cafer Sâdık (a.s) buyurdular; “Kabe’ye bakan bir kimseye, bakışını ondan ayırmadığı müddetçe, bir iyilik yazılır, bir günah da silinir.”[33]

  Editör
  Sorularla Alevilik

  [Reply]

 3. fırat diyor ki:

  kabe beytullah sa bu inanç putperestlikten kurtulmamıştır demekki zaten onların yaptığı yapıttı

  [Reply]

  Administrator Reply:

  Değerli Kardeşim,
  .
  Kabe etrafında tavaf, tevhid fikrini temsil etmektedir. Yoksa oradaki betona tapmak manası kesinlikle yoktur. Cenab-ı Hak bu noktada Kur’an-ı Kerim’de birliği ve tevhidi ihsas ettirmek için tüm müslümanlara emretmiştir. Bu hareketin ictimai hayata ait olan manası, birlikten ayrılmamak ve bu birliği korumaya çalışmaktır. Ferdi hayata ait manası ise daha derin hakikatları ihtiva etmektedir. Kainattaki tüm hareketlere baktığımızda, bir çekirdek etrafında dönen zerrelerden, çekirdek hükmündeki güneşler etrafında dönen milyonlar yıldızlar vs. bu adetullah kanununu kör gözlere de gösterir.
  .
  Her şeyi maddede görmek, maneviyattan uzaklaşmaya sebeb olabilir.
  .
  Kabeyi Tavaf Etmek, yalnızca yüce yaratıcıya yönelmenin ve yalnızca onun huzurunda eğilmenin ve ondan başkasına ibadet etmemenin sembolik olarak fiili bir göstergesidir.
  .
  Hacı Bektaş-ı Veliyi anlamak çok önemlidir.
  .
  Saygılarımızla,

  Sorularla Alevilik

  [Reply]

 4. Seddül Bahir diyor ki:

  Sitenin yorumcusu kardeş sen sünni ağızıyla konuşuyorsun, batıni diyorsun ama batıniliği bilmiyorsun, ya da bilip üstüne yatıyorsun Hacı Bektaşın ne söylediğini tüm aleviler anlar. Hacı Bektaş adına çiziktirilmiş sapıtmalarıda anlarlar. Bence asıl mesele sen anlıyormusun? İnsan bir yolculuk yapar ama bu yolculuk bir dış yolculuk değildir, Kudüs, Mekke ve hac bu yolculukta ulaşılmaya çalışılan yere vardırmaz. Oralarda keramet aranmaz. Aslolan kendin’dir. Sayı hesaplarıyla cennete gitme skoru yapmaya çalışmanın İslam yolu olduğundan eminmisin bilmiyorum ama eminsen yolun başka senin. Hayırlı yolculuklar.

  [Reply]

 5. irfan diyor ki:

  seddül bahir kardeş bende seni anlayamadım amacın karıştırmakmı yoksa birilerini kötü niyetli olmaklamı suçlamak.yoruma açık bir şiir çok evliyalar buna benzer sözler sölemişlerdir ama yıllar sonra insanlar manasını anlamışlardır.gerçekleri ancak ALLAH bilir.fazla önyargılı olmamak lazım.sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit ‘mesleğim haktır veya daha güzeldir’ demeye hakkın var ama ‘ yalnız hak benim mesleğimdir ‘ demeye hakkın yoktur.

  [Reply]

 6. Okan Baykara diyor ki:

  Hararet nardadır sacda değildir
  Keramet baştadır tacda değildir
  Her ne arar isen kendinde ara
  Kudüste Mekkede Hacda değildir

  bu şiir Hacı Bektaşı Veliye ait değildir, bu şiir dinle dalga geçen birçok şiirleri olan ve özelliklede mason localarında sabetayist yahudi kökenli bektaşi şeyhlerinin Mason Loclarında okuduğu batıni imansız şair KAYGUSUZ ABDAL’dır

  [Reply]

Leave a Comment

Daha fazla İslam
neden oruç tutarız? orucun hikmetleri nelerdir? oruç tutmanın faydaları nelerdir?

Aç kalarak ibadeti anlayamıyorum. Aç kalarak ibadet olur mu? saçma geliyor. İzah eder misiniz? Değerli Kardeşim, Oruç bir ibadettir ve...

Kapat