er rahman ne demektir? rahman isminin kainattaki tecellileri nedir?

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more er rahman ne demektir? rahman isminin kainattaki tecellileri nedir?

Rahman: Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören ve yarattıkları hakkında hayır ve rahmet dileyen manasındadır. Şu âleme baktığımızda gözümüzle görüyoruz ki birisi var, yeryüzünü bir sofra yapmış, o sofrayı en leziz yiyecekler ile doldurmuş ve o sofraya bütün canlıları davet etmiş. Şimdi gelin hayalen bu sofralarda gezelim:

   İşte hayvanatın sofrası! Bakın, her hayvana layık olduğu ve ihtiyaç duyduğu rızık veriliyor.

   1- İşte balıklar! Onları besleyen ne de güzel besliyor, rızıkları ağızlarına kadar konuluyor. Kim onları böyle zahmetsizce besleyen?

   2- İşte denizlerin dipleri! Karanlık, ıssız, acı bir su, kum ve çaresiz mahluklar! Ancak hiçbirinin rızkı unutulmuyor, hiçbiri aç bırakılmıyor ve ihtiyaçları mükemmel bir şekilde karşılanıyor. Kim onları böyle merhametle besleyip denizin dibini onlara Rahmanî bir sofra yapan? Ve o sofradan istifade edebilmeleri için gerekli cihazları onlara takan?

   3- İşte böcekler! Küçücük, zayıf ve âcizler! Ama ne kadar da kolay besleniyorlar. Muhtaçlar. Güçleri yok. Kimi elsiz, kimi gözsüz, kimi ayaksız. Ancak ihtiyaçları ve rızıkları ellerinin yetişmediği yerlerden ne de mükemmel veriliyor. Kim bu âcizlere merhamet edip ihtiyaçlarını gören?

   4- İşte âciz ve merhamete muhtaç yavrular! Rızıkları umulmadık ve ellerinin yetişmediği bir yerden, münasip bir vakitte ve ihtiyaç nispetinde onlara veriliyor. Yardımlarına koşuluyor. Hâlbuki ihtiyaçlarının yüzde birini karşılamaya kendi güçleri yetmez. Demek onların ihtiyacını bilen, onları merhamet ve şefkatle besleyen perde arkasında birisi var. Kim bu zat? Cevabı Kur’an versin:

   “Yeryüzünde rızkı Allah’a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır.” (Hud 6)

   Ve Rahman’ın o sofrasından istifade eden diğer muhtaçlar! Şimdi de Rahman’ın sofrasında misafir olan bitkiler taifesine bakalım! Hayvanlara kıyasla daha âciz ve daha fakir! Ama âcizliklerine binaen Rahman olan Allah onları daha zahmetsiz besliyor. Rızıkları ayaklarına gönderiliyor. Bazen oluyor sıcaktan ve susuzluktan feryat eden o bitkilere bir bulut ordusu ile imdat ediliyor. Güneş başlarında lamba ve soba, toprak altlarında mineraller ile dolu bir mahzen. Ciğerleri hükmünde olan yaprakları ile havayı teneffüs ediyorlar.

   Kim bu bitkilerin feryadını işitip cansız mahlukatın elleriyle onlara yardım eden?

  Ve şimdi bu bu Rahmanî sofranın en şerefli misafirine geldik! Sofranın kurulmasının sebebi, yeryüzünün halifesi ve Rahman olan Allah’ın has muhatabı olan insan! Bakalım şerefine sofraların kurulduğu insan için Allah neler hazırlamış ve Rahman isminin tecellisini o sofralarda nasıl göstermiş!

   Acaba Rahman olan Allah’ımız, rahmetinin bu kadar süslü meyveleriyle kendini bize sevdirmek istese. Mukabilinde insan ibadetle kendini O’na sevdirmese. Hem bu kadar türlü türlü nimetlerle muhabbet ve rahmetini gösterse. Mukabilinde insan şükür ve hamd ile ona hürmet etmezse bu insan, insan ismine layık mıdır?

   Hâlbuki bütün bu nimetlerin veriliş sebebini Rabbimiz kitabında şöyle beyan etmiştir:

   “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin! Eğer yalnız O’na kulluk ediyorsanız.” (Bakara 172)

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more er rahman ne demektir? rahman isminin kainattaki tecellileri nedir?

Diğer Yazılar:

Alevilere düşmanca bakmak, sünnilere düşmanca bakmak veya diğer mezhep, meslek ve meşrebi taraftarla...
ehl-i beyt veya al-i beyt sevgisinin islamiyetteki yeri nedir?
Aleviler Müslüman mıdır?
Alevilikte namaz var diyorsunuz. Öyleyse neden Alevi köylerinde neden camii yok?
el gaffar ne demektir? el gafur ne anlama gelmektedir? el afüv ne demektir?
El müheymin ne demektir? müheymin ismininkainattaki tecellileri nedir?
hacı bektaş-ı veli kimdir? hayatı ve görüşleri ve akidesi
hepimiz bu dünya gemisindeyiz

Benzer Yazilar

1 Comment

  1. Seddül Bahir diyor ki:

    İslamdan bir kaç bin yıl geriye gidip kökenini anlatayım. Rahman ve Rahim, Eril ve dişil, ying ve yang, erkek ve kadın, Adem ve havva ya da aba-Rahim yani baba ve anne kültünün bölgedeki ilk temsilcisi abarahim yada abraham yada ibrahim. Antik sanskrit dilinden mezopotamyaya gelmiş bir akım, kavram ve isim. Etken, üretken ve sebep olanı tarif eder. Zaman içinde esas mana değişmeden özelikleri artmıştır. Arapça dil bilgisine aykırı kelimelerden olup tüm ibrani din mensuplarının bildiği çoğu isimler, kelime ve kavramlar gibi sanskrit kökenli bir kavram. Araplara, Nebatiyanlar ve Yahudiler vasıtası ile aktarılmıştır. İslamın doğuşuyla Allahı tarif etmek için kullanılan en önemli sıfatlardan biri olmuştur. Zaten Köken olarak İbrahim peygambere bağlanması İslamın geldiği silsileyi beraklaştırmıştır. Belki lüzumsuz ama detay bilgi sevenler için, naçizane lakırdılar.

    [Reply]

Leave a Comment

Daha fazla Alevilik
er-rezzak ne demektir? rezzak isminin kainattaki tecellileri

Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır ve rızık vermek ancak Cenab-ı Hakka mahsustur. Bütün insanların...

Kapat