” Eline, diline, beline hakim ol ” ne demektir?

Salih ael iki türlüdür, ibadet ve takva(yani günahlardan kaçma). İbadet ve takva birbirini tamamlayan, tabir-i diğerle elmanın iki yarısı gibidir. Bu ibare, takvayı özetler gibidir.

Bu söz gayet hikmetli ve faideli bir söz olup kişinin elini, dilini, belini haramdan muhafaza etmesi için ehemmiyetli bir nasihattir. Zira malumdur ki ele hakim olmak; haram kazanmaktan, haram yiyip içmekten, haram işlerle iştigal etmekten uzak durmak manasına gelmektedir. Dile hakim olmak ise yalandan, gıybetten, dedikodudan, edepsiz sözlerden, küfür ve benzeri galiz tabirlerden dilin kirlenmesine engel olmak demektir. Bele hakim olmak da zinadan, gayr-ı meşru ilişkilerden korunmak anlamındadır.

İnsanın kötülükleri 3 şekilde ortaya çıkar. Eline yani eliyle yaptığı şeyler. Diline, yani diliyle söylediği şeyler. Beline, yani şehvetine hakim olamamaktan çıkan şeyler.

Evet insan eliyle, yakar, yıkar, zalimlik yapar. Ya da bazen küçük menfaati için eliyle bilerek düzeltmediği hatalardan dolayı kaybeder. Eliyle işledikleri şerler ile firavunlar, nemrudlar kadar alçalır, katliam yapar ve cehenneme gider.

Diliyle yalan, gıybet,dedikodu,tenkit,koğuculuk yaparak şer işler. Ya da kendini kandırarak diliyle düzeltmediği hatalardan dolayı kaybeder. Aklın inkişaf etmesiyle maddeci felsefecileri yetiştirir, bilerek haberlere yalan karıştırarak,manipüle ederek insanların doğruya ulaşmalarını engeller ve cehenneme gider.

Beli ile şehveti yüzünden, zina yaparak,haram yiyip-içerek,tembellik ederek şer işler. Ya da görmezden gelerek düzeltmediği hatalardan dolayı kaybeder. Hayvani duyguların artmasıyla, isteyerek futbol tanrıları, güzellik tanrıçaları, müzik ilahları yetiştirir ve cehennem çukuruna düşer.

Evet insan eline, diline, beline hakim olursa çeşitli belâ ve musibetlerden emin olur, onların şerlerinden korunmakla dünya hayatı açısından huzur içinde yaşayabilir lâkin az da olsa bir kısım Alevîlerin iddia ettiği gibi sadece ele, dile, bele hakim olmak yeterli değildir. Bunlar insan olmak için dikkat edilmesi gereken mühim hususlar olmakla birlikte, kulluk ve ibadet mesuliyetlerimizi de unutmamalıyız. Bir kimse ne kadar dürüst, ne kadar iyi huylu, ne kadar namuslu olursa olsun namaz kılmak, namazın faziletinden istifade etmek zorundadır; aksi takdirde hiçbir zaman iç aleminde hakiki mutluluk ve huzuru yakalayamaz. Hem Allah’ın en büyük emrini yerine getirmemekle isyankâr olur. Hem kabir karanlığında ışık, mahşerde,hesap gününde kurtuluş seneti, sırat köprüsünde burak bigi binek olacak cennetin anahtarı hükmündeki namazdan mahrum kalmakla ebedî zarara uğramış olur.

Ekseriyet itibariyle namazsız kimselerin eline, diline, beline hâkim olmaları pek mümkün görünmezken, ruhuna uygun kılınan namaz ise sahibini bütün kötülüklerden koruyan bir kalkan hükmüne geçmektedir.

Administrator Hakkında