Cemevi hakkında bilgi verir misiniz? ilk cemevi neresidir? cem evi kuranda geçermi?

Değerli kardeşim,

   Cemevi eski adıyla dergah, dedelerin yetiştiği, ilim talim ettiği, cem ayinlerinin ve semahların yapıldığı yerdir. Nasılki mevlevilerin mevlevi haneleri vardır, alevilerinde cem evleri vardır.

   ilk cem evi hakkında bilgi vermek tarihi bir konu olduğu için bizim ihtisas alanımızın dışına çıkmaktadır. Ama Hacı Bektaş hazretleri anadoluya aleviliği ilk getiren olduğu için Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin dergahı, külliyesi ilk cemevidir denilebilir.

   Cem evi kur’anda cemevi veya dergah diye geçmez. Hiçbir tarikat dergahının ismi kur’anda direk ismiyle geçmez ama ayet ve hadislerde “ALLAH’ın adının anıldığı yerler” “nur’lu evler” diye geçer.

Administrator Hakkında