Alevilikte abdest var mıdır? Alevilerde abdest nasıldır?

Sevgili Kardeşim,

Aleviler müslüman olduğundan sual dolaylı olarak Müslümanlıkta abdest var mıdır manasına gelmektedir. Elbette ve elbette, Alevi müslümanlar dahi aynı diğer sünni müslüman kişiler gibi farz olan ibadetlerinden önce ameli meshebinin gerektirdiği haller göz önünde bulundurularak uygun olan abdesti alıp, ibadetini yapmaktadır.

Hünkar Hacı Bektaş Hazretleri Makalat adlı önemli eserinde şöyle demiştir:

“O halde şimdi , insan suya yaramalı, su abdeste yaramalı, abdest namaza yaramalı. Allah’a ulaşmak için namaz lazım. Nitekim noksanlıklardan münezzeh olan Allah buyurur; her sıradan insan beni anmaya layık değildir. Her vücut bana ibadet edemez. Her sıradan ibadet de benim marifetimi bilmeye yaramaz.”

Aynı Makalat eserinde 4 kapı 40 makam bahsinde, 1. kapı Şeriat’ın 3. Makam’ında aynen şu cümleler geçmektedir;

“Üçüncü makam zekattır, oruçtur. Gücü yetince hacca gitmektir ve yine Allah yolunda savaşmaktır. Cünüplükten temizlenmektir. Yine allah’ın sözüdür. Namazı kıl ve zekatı ver.  Ramazan ayında oruç tut. V eyoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi genel bi rseferbelik olduğu zaman cihad…

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Abdest Nasıl Alınır?


Hanefilikte Abdest, sünnilerde abdest nasıl alınır:
1-Niyet etmek
2- Elleri yıkamak
3-Ağza üç defa su vermek
4 Burna üç defa su vermek
5- Yüzü üç defa yıkamak
6- Kolları dirseklerle beraber yıkamak
7- Başın dörtte birini mesh etmek
8- Kulakları mesh etmek
9- Boynu mesh etmek
10- Ayakları topuklarla beraber yıkamak.

 

Şia’da Abdest, şiilerde abdest nasıl alınır:
1- Niyet etmek
2- Elleri yıkamak
3- Ağza su vermek
4- Burna su vermek
5- Yüzü iki defa yıkamak
6- Dirsekler dahil kolları ellerle birlikte iki defa yıkamak (eller başta yıkanmış olsa bile kollarla birlikte yıkanırken yıkanmazsa abdest batıldır.)
7- Başın bir kısmını mesh etmek
8- Ayakları bileğe kadar mesh etmek.

 

 

Gusül Abdesti Nasıl Alınır?


 

Şiilerdeki gusül abdesti iki şekilde alınabilir:

Tertibi Gusül

  • Tertibî gusülde gusül niyetiyle önce baş ve boyun, sonra bedenin sağ tarafı, sonra sol tarafı yıkanır. Eğer kasıtlı olarak veya unuttuğundan yahut konunun dini hükmünü bilmediğinden bu tertip üzere yapmazsa, guslü batıl olur.
  • Göbeğin ve avret mahallinin yıkanmasında farz olan, yarısının bedenin sağ tarafı ve diğer yarısının da sol tarafla birlikte yıkanmasıdır. Ancak bunların tamamının her iki tarafla yıkanması, daha iyidir.
  • Her üç kısmın yani baş ile boyun, sağ ve sol tarafın tam olarak yıkanmasından emin olmak için her kısım yıkanırken diğer kısımlardan bir miktarı da o kısımla birlikte yıkanmalıdır. Hatta boyunun sağ tarafının bütünü bedenin sağ tarafıyla ve boynun sol tarafının bütününün bedenin sol tarafıyla yıkanması, müstehap ihtiyata uygundur.

İrtimasî Gusül

  • İrtimasi gusülde, eğer irtimasi gusül niyetiyle bedenin tamamı suyun içine girinceye kadar tedrici olarak suya dalarsa, guslü doğrudur. Ancak müstehap ihtiyata uygun olan, bir defada suya dalmaktır.
  • İrtimasî gusülde bedenin tamamı suyun içinde olur ve gusle niyet ettikten sonra bedeni hareket ettirirse, guslü doğrdur.
  • İrtimasi gusülden sonra, bedenin bir miktarına su ulaşmadığını anlarsa, ister yerini bilsin, ister bilmesin, yeniden gusletmelidir.
  • Farz oruç tutan ya da hac veya umre için ihrama giren kimse, irtimasî gusül edemez. Ancak, unutkanlık yüzünden irtimasi gusül ederse, guslü doğrdur.

Administrator Hakkında