Alevilik nedir? Bir din mi? Mezhep mi, yoksa folklorik bir öğe midir?

ARKADAŞINA SÖYLE
 • more Alevilik nedir? Bir din mi? Mezhep mi, yoksa folklorik bir öğe midir?
ne bir din, ne mezhep, ne de folklorik bir öğe değildir. bir yoldur, tarikattır. Ana kaynak olan Kur’an ve sünnet ışığında, kamil insan olmak için bir yoldur.
Ehl-i beyt ve Hz. Ali sevgisi önemli bir yer tutar. Ehl-i beyt sevgisini ilk anadoluya getiren Hacı Bektaş hazretleridir.
Alevilerin dini İslam’dır. İran, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Pakistan, Afganistan, Tacikistan ve Azerbaycan’da Şii yada Alevi diye tanınan Müslümanlar mezhepte Caferi, İmami, Nusayri, Dürzi, Zeydi, İsmaili gibi isimlerle anılarlar. 

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
 • more Alevilik nedir? Bir din mi? Mezhep mi, yoksa folklorik bir öğe midir?

Diğer Yazılar:

Alevilere veya Şiilere "Rafizi" demek caiz mi?
Alevi ve Sünni diye bir şey var mı? Kur'an da geçiyor mu?
Semah neden dönülür? semah dönmek islamiyette var mıdır? Semah dönmek caiz midir? Semah halk oyunu v...
şeriat, tarikat, marifet, hakikat nedir? islamiyet ve müslümanlıkla ilişkisi nedir?
Aleviler camiye neden gitmez? Aleviler niçin namaz kılmaz?
Yorum Kuralları
Seyr-u sülûk ne demektir?
ALLAH(C.C) Günah isledigimiz halde neden hemen cezalandirmiyor?

Benzer Yazilar

1 Comment

  Leave a Comment

  Daha fazla Alevilik
  Bektaşilik nedir? Ehl-i Necat mıdır?

  Başlangıçta, Bektaşilik Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri  tarafından kurulmuş ve ehl-i beyt sevgisine dayalı ve ehl-i sünnet dairesi içinde olan bir...

  Kapat