Alevilik nedir? Bir din mi? Mezhep mi, yoksa folklorik bir öğe midir?

ARKADAŞINA SÖYLE
 • more Alevilik nedir? Bir din mi? Mezhep mi, yoksa folklorik bir öğe midir?
ne bir din, ne mezhep, ne de folklorik bir öğe değildir. bir yoldur, tarikattır. Ana kaynak olan Kur’an ve sünnet ışığında, kamil insan olmak için bir yoldur.
Ehl-i beyt ve Hz. Ali sevgisi önemli bir yer tutar. Ehl-i beyt sevgisini ilk anadoluya getiren Hacı Bektaş hazretleridir.
Alevilerin dini İslam’dır. İran, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Pakistan, Afganistan, Tacikistan ve Azerbaycan’da Şii yada Alevi diye tanınan Müslümanlar mezhepte Caferi, İmami, Nusayri, Dürzi, Zeydi, İsmaili gibi isimlerle anılarlar. 

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
 • more Alevilik nedir? Bir din mi? Mezhep mi, yoksa folklorik bir öğe midir?

Diğer Yazılar:

Anadolu Aleviliğinin İran Aleviliğinden farkı nedir?
Alevi diye kime derler? Alevilik nedir?
Kul Himmet iman, ALLAH, peygamber hakkında ne diyor?
tarikatı, yolu, piri, mürşidi, dedeyi ve babayı inkar etmek
Cem ayininde yapılan "Allah Allah" zikrinin manası nedir?
şeriat, tarikat, marifet, hakikat nedir? islamiyet ve müslümanlıkla ilişkisi nedir?
El müheymin ne demektir? müheymin ismininkainattaki tecellileri nedir?
alevilik bektaşilikte dem, mey, şarap, meyhane ne demektir?

Benzer Yazilar

1 Comment

  Leave a Comment

  Daha fazla Alevilik
  Bektaşilik nedir? Ehl-i Necat mıdır?

  Başlangıçta, Bektaşilik Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri  tarafından kurulmuş ve ehl-i beyt sevgisine dayalı ve ehl-i sünnet dairesi içinde olan bir...

  Kapat