Alevilik nedir? Bir din mi? Mezhep mi, yoksa folklorik bir öğe midir?

ARKADAŞINA SÖYLE
 • more Alevilik nedir? Bir din mi? Mezhep mi, yoksa folklorik bir öğe midir?
ne bir din, ne mezhep, ne de folklorik bir öğe değildir. bir yoldur, tarikattır. Ana kaynak olan Kur’an ve sünnet ışığında, kamil insan olmak için bir yoldur.
Ehl-i beyt ve Hz. Ali sevgisi önemli bir yer tutar. Ehl-i beyt sevgisini ilk anadoluya getiren Hacı Bektaş hazretleridir.
Alevilerin dini İslam’dır. İran, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Pakistan, Afganistan, Tacikistan ve Azerbaycan’da Şii yada Alevi diye tanınan Müslümanlar mezhepte Caferi, İmami, Nusayri, Dürzi, Zeydi, İsmaili gibi isimlerle anılarlar. 

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
 • more Alevilik nedir? Bir din mi? Mezhep mi, yoksa folklorik bir öğe midir?

Diğer Yazılar:

Şu an günümüzde bulunan aleviler doğru yoldan sapmışlar mıdır. Aleviler bidat ehli midir. Aleviler i...
Aleviliğin kolları (Bektaşilik, Caferilik, Rafızilik vs.) arasındaki farklılığın sebepleri nelerdir?...
3 sünnet 7 farz nedir? üç sünnet yedi farz nedir?
Yorum Kuralları
El müheymin ne demektir? müheymin ismininkainattaki tecellileri nedir?
Hoca Ahmet Yesevi kimdir? eserleri ve yesevilik
Cenab-ı Allah hangi günahları affeder?
Allah'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var?

Benzer Yazilar

1 Comment

  Leave a Comment

  Daha fazla Alevilik
  Bektaşilik nedir? Ehl-i Necat mıdır?

  Başlangıçta, Bektaşilik Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri  tarafından kurulmuş ve ehl-i beyt sevgisine dayalı ve ehl-i sünnet dairesi içinde olan bir...

  Kapat