alevilerde ibadet nasıldır? alevilikte ibadet nelerdir?

Sevgili Kardeşim,

Alevilik islamın dışında bir oluşum, din veye inanç olmadığı için, sünni bir mü’minin üzerine hangi ibadet farz ise, o ibadetler aynen bir alevi mü’min için de geçerlidir.

Ancak hakikata u laşmak için bir yol, bir tarikat ve tasavvufi anlamda bir ibadet soruluyorsa (ki sünnet veya nafile ibadet hükmündedir) bu ibadet ile ilgili detaylı bilgilendirme Alevi erkannamelerinde bulunabilir.

Hacı Bektaş-ı Veli Sultan hazretlerinin (k.s) Makalat isimli kitabında alevilerde ibadeti özetleyen  bazı cümleler şöyledir:

Abidlerin (ibadet ehli olanların) ibadetlerine gelince, namazdır, oruçtur, zekattır; savaş için askere çağırıldıında kaçmayıp savaşa gitmektir. Hemde cünüplük durumunda gusül abdesti almaktır. Kendi arzularının peşiden gitmeyip, dünyayı terk edip, ahireti sevmektir

Bunun dışında tarikat makamında yapılan kurban, ayin-i cem, semah gibi ibadetler de vardır….

yukarıda bahsedilen farz ve nafile ibadetlerin tamamı hakkında web sitemizde bilgi bulabilirsiniz.

Sorularla Alevilik

Administrator Hakkında