Alevi, sünni ile evlenebilir mi? veya sünni alevi ile evlenebilir mi?

Hayır; hiçbir sakınca yoktur. Zira dinimiz ehl-i kitap yani Hıristiyan veya Musevi dinlerine mensup kadınlarla evlenmeye dahi müsaade ederken, aynı dinin mensuplarının evlenmesinde her hangi bir sakınca olması söz konusu edilemez. Zaten bu gibi kaygılar dinimizden değil geleneklerden kaynaklanmaktadır

Administrator Hakkında