Alevi ve Sünni diye bir şey var mı? Kur’an da geçiyor mu?

Alevîlik aslında bir fırka veya mezhep değildir. Âl-i Beyt’in muhabbetini esas alan bir tarikat şeklinde ortaya çıkmıştır ve bu tarikat çerçevesinde amel eden müslüman kimselere de Alevi denir.

Sünni ise Ehli Sünnet inancına sahip olan müslüman kimselere denir. Âl-i Beyt’e muhabbet sünni müslümanlar içinde bir esastır.

Alevilik veya sünnilik kavramları kur’an da geçmez.

Konu ile ilgili daha fazla bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.

Administrator Hakkında