alevi duaları / dar duası 5

Bismillahirrahmanirrahim

Hak Teâla Hazretleri Hakka yakın olmuş mümin kulların duası kabul edilen canların hHalep’te yatan Seyyid Nesimi Bağdatta asılan (Hallac-ı) Mansurun, Mansur adına dara duran mümin ve müslüman kulların ve çekilen gülbanglerin hakkı ve hatırı için Hakka yürüyebn bu kimsenin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kabirde meleklerin sorgularına kolay cevap vermeyi nasip eylesin. Çekeceği ceza varsa affeylesin. Bütün günahlarını bağışlasın. Eğer merhamet ve bağışlanmayı hakketmişse, merhamet ve bağışlanmayı günden güne arttırsın. Diyelim Allah Allah

ey rabbimiz yüzümüz kara günahımız çok yaptığımız duayı sen katında kabul eyle dualarımızı reddetme senin varlığın ve zatına duyulan sevginin fazletinin hakkı ve hatırı için Muhammed Mustafa’nın ve onun nurlu yüzünün senin sonsuz gücün ve hz Aliye duyulan sevginin hakkı ve hatırı için Kuran-ı Kerim ve senin 99 ismin hakkı ve hatırı çin senin yüce katın arş ve kürsi taktir ettiğin şeyin yazıldığı manevi levhanın bulunduğu yer hakkı ve hatırı için Muhammed Mustafa ve Aliyyül Murtaza Allah dostlarının hırkası ve Şalı Peygamberlerin seyrettiği miraç Mekke, Medine ve hac hakkı hatırı için baştan başa bütün peygamberlerin Allah dostlarının gittikleri yol ve sürekli andığımız şah hakkı ve hatırı için kabul olan dualar dergahta İmam Hüseyin ve yanındaki şehitleri dökülen gözyaşları Hz. Ali’nin evlatları olan onikik İmamlar hakkı ve hatırı için Ben hakka kavuştum diyen (Hallac-ı) Mansur’un Seyyid Gazi’nin ve Hacı Bektaşi Veli’nin hakkı ve hatırı için onları verdiği sözün üçlerin, yedilerin kırkların dünya ile ilgisini kesip Allah’a bağlanmış olan Dervişlerin hakkı ve hatırı için Mecnun’un Leylay’a duyduğu hasret erenlerin hırkası şalı ve gönlü temiz olabları hakkı ve hatırı için Aşıkların sohbeti hakikata kavuşmuş olanlarn nefesi Hak için insaflı olanların Rum evliyalarının dünya ile ilgisini kesip Allah’a başlanmış olan Dervişlerin Horosan Pirlerinin Manzum sözlerinin (söyledikleri beyitlerin) ve gizli dervişlerin hakkı ve hatırı için, bu yolda yürüyen Pirlerin Aşıkların Ahlarının ateşi şeyhlerin seher vakitleri hakkı ve hatırı için suçumuzu bağışla ey duaları kabul eden Kerbela ve müminlerin şahı hakkı ve hatırı için sen duamızı kabul et. Ey Ali sen duamız için ricacı ol. Hak teala Hazretleri herkesin sığınacağı makamın hakkı ve hatırı için Hakka yürüyebn bu kimsenin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kabirde meleklerin sorgularına kolay cevap vermeyi nasip eylesin. Çekeceği ceza varsa affeylesin. Bütün günahlarını bağışlasın. Eğer merhamet ve bağışlanmayı hakketmişse, merhamet ve bağışlanmayı günden güne arttırsın. Diyelim Allah Allah

Erdebilde yatan Şeyh Şafi Hazretleri ve Sultan-ı Hayati’nin sevdikleri yol ve erkanları yeryüzüne inen zikirlerin, ulu ve büyük toplulukların onların (ruhani) zevk ve sefalarının hakka yürüyen kişinin evlatlarının ve mürşitlerinin Süleyman zamanında yaşayan Şahların nefesi hakkı ve hatırı için Hakka yürüyebn bu kimsenin ve şeriat veya tarikat kapısında olanve Allahım senden yardım diliyoruz diyen mümin ve müslüman kardeşlerimizin geçmişlerinin kabirlarini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kabirde meleklerin sorgularına kolay cevap vermeyi nasip eylesin. Çekeceği ceza varsa affeylesin. Bütün günahlarını bağışlasın. Eğer merhamet ve bağışlanmayı hakketmişse, merhamet ve bağışlanmayı günden güne arttırsın. Diyelim, Allah Allah.

(Allah) duaları kabul olan kardeşlerimizden sağ olanları korku ve endişeden emin kılsın. Ömürlerini artırsın, borçlu olanlara borçları ödemeyi, hasta olanlara şifa nasip etsin, istediklerini yerine getirsin, arzularına kavuştursun. Zamanın kevvetli kudretli büyük insanı olan Mehdi ortaya çıksın (Ehl-i Beyt düşmanı) bütün Yezidler hor ve hakir olsun. Bu bütün mümin ve müslüman kardeşler sevinçli olsun. Hu diyelim hu. Dua tamamlandı.

Administrator Hakkında