alevi duaları / dar duası 2

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more alevi duaları / dar duası 2

Bismillahirrahmanirrahim

Yedi kat gökyüzünde, Arş’da ve kürsîde, Allah tarafından takdir edilen şeylerin yazıldığı manevî levhada ve onun bulunduğu yerde, yazıyı yazan kalemde ve on sekiz bin âlemde olan meleklerin belli zamanlarda okudukları duâ ve zikirlerin, söyledikleri “sübhânallah” (Allah noksan sıfatlara sahip olmaktan uzaktır) ve “lâ ilâhe illallâh”ların (Allah’tan başka ilâh yoktur), yaptıkları ibadet, gösterdikleri istek ve hizmetlerin, gönüllerinden geçirdikleri dileklerin, söyledikleri sözlerin, gösterdikleri saygı ve büyüklemenin hakkı ve hatırı için, Hakk’a yürüyen bu kimsenin kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Kabirde meleklerin sorularına kolay cevap vermeyi nasip eyle. Çekeceği cezâsı varsa affeyle. Bütün günâhlarını bağışla. Eğer Senin merhamet ve bağışlamanı hak etmişse, merhamet ve bağışını günden güne artır. Diyelim: Allah, Allah.

Üstün kerametlere sahip olan Ali’yi çağır. Sıkıntıya düştüğün zaman ondan yardım görürsün. Her türlü keder ve acı, Senin lütfunla dağılır ey Allah’ım! Senin Peygamberliğinle dağılır ey Muhammed! Senin Hak dostluğunla dağılır ey Ali! Ey Ali! Ey Ali! Allah’ım! [Bu gerçeği] anlamamı sağla! [Bu gerçekle] beni zenginleştir. Ali gibi genç, Zülfikar gibi kılıç yoktur. Hak Teâla Hazretleri bu okunan Ali’yi çağırma duâsının saygınlığı, büyüklüğü ve ululuğunun hakkı ve hatırı için, Hakk’a yürüyen bu kimsenin kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kabirde meleklerin sorularına kolay cevap vermeyi nasip eylesin. Çekeceği cezâsı varsa affeylesin. Bütün günâhlarını bağışlasın. Eğer merhamet ve bağışlanmayı hak etmişse, merhamet ve bağışını günden güne artırsın. Diyelim: Allah, Allah.

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more alevi duaları / dar duası 2

Diğer Yazılar:

Pir Sultan Abdal ibadet ve namaz hakkında ne diyor?
alevilikte içki haram mıdır? içki ve alevilik
Ya Mü'min!
Ya Rezzak!
Dua Hikayeleri : Habibullah’ın Duası
önemli olan kalbin temizliği. gönül temizliği. benim gönlüm temiz. namaz kılmama gerek yok?
neden oruç tutarız? orucun hikmetleri nelerdir? oruç tutmanın faydaları nelerdir?
Peygamberimiz zamanında mescit vardı, cami yoktu deniliyor; cami Emevî döneminde çıktı diyorlar. Mes...

Benzer Yazilar

Leave a Comment

Daha fazla İslam
alevi duaları / dar duası 1

Bismillahirrahmanirrahim Hak Teâlâ varlıkları yoktan var eden, ölmüş olanları yeniden canlandıran ve günahları affeden kudretli bir Padişah’tır. Dertlere derman, hastalara...

Kapat