alevi duaları / dar duası 2

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more alevi duaları / dar duası 2

Bismillahirrahmanirrahim

Yedi kat gökyüzünde, Arş’da ve kürsîde, Allah tarafından takdir edilen şeylerin yazıldığı manevî levhada ve onun bulunduğu yerde, yazıyı yazan kalemde ve on sekiz bin âlemde olan meleklerin belli zamanlarda okudukları duâ ve zikirlerin, söyledikleri “sübhânallah” (Allah noksan sıfatlara sahip olmaktan uzaktır) ve “lâ ilâhe illallâh”ların (Allah’tan başka ilâh yoktur), yaptıkları ibadet, gösterdikleri istek ve hizmetlerin, gönüllerinden geçirdikleri dileklerin, söyledikleri sözlerin, gösterdikleri saygı ve büyüklemenin hakkı ve hatırı için, Hakk’a yürüyen bu kimsenin kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Kabirde meleklerin sorularına kolay cevap vermeyi nasip eyle. Çekeceği cezâsı varsa affeyle. Bütün günâhlarını bağışla. Eğer Senin merhamet ve bağışlamanı hak etmişse, merhamet ve bağışını günden güne artır. Diyelim: Allah, Allah.

Üstün kerametlere sahip olan Ali’yi çağır. Sıkıntıya düştüğün zaman ondan yardım görürsün. Her türlü keder ve acı, Senin lütfunla dağılır ey Allah’ım! Senin Peygamberliğinle dağılır ey Muhammed! Senin Hak dostluğunla dağılır ey Ali! Ey Ali! Ey Ali! Allah’ım! [Bu gerçeği] anlamamı sağla! [Bu gerçekle] beni zenginleştir. Ali gibi genç, Zülfikar gibi kılıç yoktur. Hak Teâla Hazretleri bu okunan Ali’yi çağırma duâsının saygınlığı, büyüklüğü ve ululuğunun hakkı ve hatırı için, Hakk’a yürüyen bu kimsenin kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kabirde meleklerin sorularına kolay cevap vermeyi nasip eylesin. Çekeceği cezâsı varsa affeylesin. Bütün günâhlarını bağışlasın. Eğer merhamet ve bağışlanmayı hak etmişse, merhamet ve bağışını günden güne artırsın. Diyelim: Allah, Allah.

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more alevi duaları / dar duası 2

Diğer Yazılar:

Türkçe ibadet edilebilir mi, örneğin namaz sûrelerini Türkçe okusak olmaz mı?
Ya Rahim!
Özel Bir Dua Vakti
besmele’deki rahmanurahim ne demektir?
Allah dostu, şehit, Allah’a sadakatle bağlı bir insan olmak için neler yapılmalıdır?
Seyr-u sülûk ne demektir?
Kul Mustafa'nın şiirinde ayin-i cem, cem zikri
Madem alevilikte 5 vakit namaz var,madem ki Cemevi alevilerin ibadet yeri, o zaman neden cemevlerind...

Benzer Yazilar

Leave a Comment

Daha fazla İslam
alevi duaları / dar duası 1

Bismillahirrahmanirrahim Hak Teâlâ varlıkları yoktan var eden, ölmüş olanları yeniden canlandıran ve günahları affeden kudretli bir Padişah’tır. Dertlere derman, hastalara...

Kapat