alevi duaları / dar duası 2

Bismillahirrahmanirrahim

Yedi kat gökyüzünde, Arş’da ve kürsîde, Allah tarafından takdir edilen şeylerin yazıldığı manevî levhada ve onun bulunduğu yerde, yazıyı yazan kalemde ve on sekiz bin âlemde olan meleklerin belli zamanlarda okudukları duâ ve zikirlerin, söyledikleri “sübhânallah” (Allah noksan sıfatlara sahip olmaktan uzaktır) ve “lâ ilâhe illallâh”ların (Allah’tan başka ilâh yoktur), yaptıkları ibadet, gösterdikleri istek ve hizmetlerin, gönüllerinden geçirdikleri dileklerin, söyledikleri sözlerin, gösterdikleri saygı ve büyüklemenin hakkı ve hatırı için, Hakk’a yürüyen bu kimsenin kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Kabirde meleklerin sorularına kolay cevap vermeyi nasip eyle. Çekeceği cezâsı varsa affeyle. Bütün günâhlarını bağışla. Eğer Senin merhamet ve bağışlamanı hak etmişse, merhamet ve bağışını günden güne artır. Diyelim: Allah, Allah.

Üstün kerametlere sahip olan Ali’yi çağır. Sıkıntıya düştüğün zaman ondan yardım görürsün. Her türlü keder ve acı, Senin lütfunla dağılır ey Allah’ım! Senin Peygamberliğinle dağılır ey Muhammed! Senin Hak dostluğunla dağılır ey Ali! Ey Ali! Ey Ali! Allah’ım! [Bu gerçeği] anlamamı sağla! [Bu gerçekle] beni zenginleştir. Ali gibi genç, Zülfikar gibi kılıç yoktur. Hak Teâla Hazretleri bu okunan Ali’yi çağırma duâsının saygınlığı, büyüklüğü ve ululuğunun hakkı ve hatırı için, Hakk’a yürüyen bu kimsenin kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kabirde meleklerin sorularına kolay cevap vermeyi nasip eylesin. Çekeceği cezâsı varsa affeylesin. Bütün günâhlarını bağışlasın. Eğer merhamet ve bağışlanmayı hak etmişse, merhamet ve bağışını günden güne artırsın. Diyelim: Allah, Allah.

Administrator Hakkında