4 kapı 40 makam nedir? dört kapı kırk makam nedir?

Hünkar Hacı Bektaş Hazretlerinin Makalat isimli muhteşem eserinde kendi açıklamalarıyla birlikte aşağıdaki gibi izah edilmiştir:

1. Kapı “Şeriat”
1. Makam iman etmektir. Allaha meleklere kitaplara peygamberlere ve ahiret gününe Direkt nakil yapılmıştır; “Allah’a – meleklerine – kitaplarına – peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmenizdir..”

O halde Allah’a inanmak gerekir ki; bu imandır; buyruğunu tutmak imandır; “sakının” dediğinden sakınmak Allah’a imandır. (inkar etmek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır mealinde). Yine Allah’ınn meleklerine inanmak imandır ki, bir kişiye üç üz altmış melek görevlendirilmiştir. Öyle iken bunca meleklerin arasında edepsizlik edersin, ama senin gibi bir kişi yanında etmezsin. Nerede kaldı senin meleklere inandığın. Ve yine ulu Allah’n kuranına inanmak gerekir ve onun diğer kitaplarına inanmak imandır. Öyleyse, şimdi kibir, hased cimrilik açgözlülük, öfke, gıybet, kahkaka ve maskaralaık için dolu iken, bunlardan birisinin iman ehlinin içinde bulunacağını hangi kitap buyurur.
İbadet şu kadar ki, ibadet imandır Şu kadar ki, ibadet imandır, iman ibadettir; birbirinden ayrı olmaz her ibadet imana ulaştırmaz ve belkide günahtır. Ancak her günah küfre ulaştırmaz. bu iki söz kişilere dosttur.

2. Makam ilim öğrenmektir.

İkinci makam, ilim öğrenmektir. Allah teala şöyle buyurmuştur.” Rabbe halis kullar olunuz” – ali imran

3. ibadet etmektir. zekattır, oruçtur, hacdır, cihaddır(takva), cünüplükten temizlenmektir.

Üçüncü makam zekattır, oruçtur. Gücü yetince hacca gitmektir ve yine Allah yolunda savaşmaktır. Cünüplükten temizlenmektir. Yine allah’ın sözüdür. Namazı kıl ve zekatı ver. Ramazan ayında oruç tut. Ve yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi genel bir seferbelir olduğu zaman cihad.

4. Makam helal kazanmaktır ve faizi haram bilmektir.

Dördüncü makam helal kazanmaktır. Ve faizi haram bilmektir. Allah teala şöyle buyurmuştur. Halbuki allah alım satımı helal faizi haram kılmıştır.

5. Makam nikah yapmaktır.

Beşinci makam nikah yapmaktır. Allah

6. Makam hayız ve nifaz halinde cinsel ilişkiyi haram bilmektir.

Altıncı makam hayız ve nifas halinde cinsel ilişkiyi haram bilmektir. Allah teala şöyloe buyurmuştur. Analarınız size haram kılındı.

7. Makam sünnet-i cemaattir.

Yedinci makam sünnet-i cemaattir. Allah’ın kulları hakkında süregelen adeti budur. – Allah’ın kanununda asla bir değişme bulamazsın.
8. Makam şefkattir (vicdan meselesi) Sekizinci makam şefkattir. Allah teala şöyle buyurmuştur. Onlar öyle fasıklar ki kesişn söz verdikten sonra sözlerinden dönerler – şefkat imandandır.

9. Makam temiz giymek ve temiz yemektir.
Dokuzuncu makam temiz giymek ve temiz yemektir. Yüce allahın sözüdür. Siz everdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin. Allah teala şöyle buyurmuştur. Elbiseni tertemiz tut.

10. Makam iyiliği emretmek ve yaramaz işlerden sakınmak.

Onuncu makam iyiliği emretmek ve yaramaz işlerden sakınmaktır. Allah teala şöyle buyurmuştur. Onlar allaha ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emr ederler . kötülükten men ederler hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Bu kadar ayetler ve açıklamaların tamamı iman ehli için gelmiştir.

2. Kapı “Tarikat”

1. Makam el alıp tövbe etmektir.

Tarikatın ilk makamı el alıp tövbe etmektir. Allah teala şöyle buyurmuştur. Hep birlikte allahın ipine islama sımsıkı yapışın. Samimi bir tövbe ile allaha dömnün.

Samimi bir tövbe ile allaha dönün. Öyle ise kul kötü halden dönünce tövbeyi kabul eden Allah’ın kendisidir. Nitekim bir ayette şöyle buyrulmuştur. Sonra eski hallerine dönmeleri için allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. Şimdi ey müminler ölye bir tövbe edin ki kabul olsun. öyle bir tövbe edin ki fayda gelsin. Zira ki tövbe etmek pişman olmaktır. Pişmanlığın yararı budur ki; günahı azalır bir özre değişir. Bundan böyle tevekkül ile özrü adet edinin ki hatalarınız az olup kurtulasınız. Ve böylece yüzünüz gülsün o halde ey müminler özür dilemek sizden kabul kılmak tanrıdan. Allah teala şöyle buyurmuştur. Kim allaha güvenirse o ona yeter…

Şükür etmek bizden nimetlerinizi arttırmak Allahtan. Allah teala şöyle buyurmuştur. Andolsun eğer şükürederseniz elbette size olan nimetimi arttırırım. Sabretmek sizden hesapsız sevap vermek Allahtan. Allah teala şöyle buyurmuştur. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilecektir.

Yine ibadet ve itaat yapmak kelime-i şehadet getirmek sizden cennet içinde sizi yüksek köşklerde tutmak da Allah’tandır. Nitekim allah teala şöyle buyurmuştur. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Yetmiş yıllık günah için özür dilemek sizden tövbeleri kabul etmekde Allah’tandır. Bu hususta cenab-ı hak şöyle buyurur. O kullarından tövbeyi kabul eden kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.
Sonra da o kerem sahibi olan allah şöyle der. Ey kullarım, adem aleyisselam bir kere emirlerime karşı geldi bunun için iki yüz yıl ağladı ağlarken de daima şu ayeti okurdu. Ey rabbimiz biz kendimize zulm ettik eğer bizi bağışlamaz ve acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah teala Adem bu kadar gözyaşı döktükten sonra onun suçunu bağışladım onun için sizler de yetmiş yıllık günah için bir kez tövbe edin ben de affedeyim. Çünki ben affediciyim. Der. Ve yine eğer isyankar olan bir kişiyi merhamet edip bağışlamadan bıraksam o zaman benim rahmetim görülmemiş olur. Dir. Nitekim allah teala şöyle buyurmuştur. O ne güzel ne güzel yardımcıdır.
Eğer ben dünyada bir nesne bile eksik yaratsam o zaman da benimn kadirliğim tamam olmazdı. Nitekim ayette şöyle buyrulmuştur. Son da ona ölçülü bir biçim verdik. Bizim ne mükemmel gücümüz vardır. Eğer cennette bir nimet eksik bıraksak o zaman da cennet tamam olmazdı. Nitekim ayette şöyle buyrulmuştur. DÜnyadan sonra gelecek olan cennet ne güzel bir yerdir. Nuh a.s. ın duası kabul olmasaydı, bütün dualar da kabul olmazdı.

Nitekim ayete şöyle buyrulmuştur. Andolsun nuh bize dua edip yalvarmıştır. Biz dualara da ne güzel karşılık veririz.

2. Makam mürid olmaktır.
Tarikatın ikinci makamı mürid olmaktır. Nitekim enabüı hak ayette şöyle buyurmuştur. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorunuz. Mürid ise üç türlüdür:

1. Müridi mutlak
2. Müridi mecazi
3. Müridi mürted

Mürid-i mutlak her ne olursa olsun şeyhine bu niye bölyedir bu konuda şöyle misaller de vardır diye soru sorup itiraz etmeyen kişidir.

Müridi mecazi her ne kadar zahiren şeyhinin arzusuna uysa da içinden kendi istediği gibi davranandır.

Müridi mürted ise, her hangi bir şekilde şeyhinde gördüğü bir halden dolayı onu terk edip gidendir.

3. Makam saçları tıraş etmek ve tarikata uygun elbise giymek.

Tarikatın üçüncü makamı saçları tıraş etmek ve tarikata uygun elbise giymektir. Ayette şöyle glemiştir. Saçınızı kazıtmış veya kısatmış olarak korkusuzca mesidi harama gireceksiniz. Hz. Peygamber (a.s.m) da şöyle buyurmuştur. İnsanlar elbiselerine göre tanınırlar.

4. Makam cihad aşkıyla yanmak

Tarikatın dördüncü makamı cihad aşkıyla yanmaktır. Ayette şöyle buyurulmaktadır. O halde yakıtı insanlarla yaşlar olan ateşten sakının.

5. Makam hizmet etmektir.

Beşinci makam hizmet eylemektir. Nitekim peygamber a.s.m. buyurur. Başkasına hizmet edene, hizmet edilir.

6. Makam korkudur (Allah’tan korkmak)

Altıncı makam korkudur. Bu da ayette şöyle geçmektedir. O halde allaha koşunuz yöneliniz.

7. Makam Ümitle yaşamaktır. (allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz)

Yedinci makam ümiştle yaşamakdır. Cenab-ı hak şöyle buyurur. Allahın rahmetinden ümişnidinizi kesmeyiniz.

8. Makam hırka, zenbil, makas, seccade, tesbih taşımak ve herşeyden ibret alıp hidayet üzere yaşamak

Sekizinci makam hırka zenbil makas seccade tesbih taşımak. Her şeyden ibret alıp hidayet üzere yaşamaktır. Hidayet ise azizdir ve de azizlere verilir. Allah teala şöle buyurmuştur. Şüphesiz allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

9. Makam nasihat sahibi ve muhabbet sahibi olmaktır.

Dokuzun makam nasıhat sahibi ve muhabbet sahibi olmaktır. Allah teala şöyle buyurmuştur. Allah onları sever onlar da allahı severler.

10. Makam aşktır şevktir fakirliktir(Allah’a karşı fakirliğini bilmek)

Onuncu makam aşktır, Şevktir, Fakirliktir. Allah teala şöyle buyurmuştur. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihler arasında kat. Hadis – fakirlik benim övüncümdür. Kıyamet gününde onunla övüneceğim.

11. Makam candır! Onbirinci makam / bir cihette onuncunun devamıdır..

O halde can cana değse şevkle hareketine şaşılmaz. Çünkü ilahi nasiptir. Her kimse değse belli olması gerekir.

3. Kapı “Marifet”

1. Makam edeptir Marifetin birinci makamı EDEPTİR.

2. Makam korkudur (Allah’tan korkmak) İkinci makamı KORKUDUR.

3. Makam aşırı istekleri sınırlamaktır Üçüncü makamı aşırı istekleri sınırlamaktır (PERHİZKARLIKTIR)

4. Makam sabırdır Dördüncü makamı SABIRDIR

5. Makam utanmaktır Beşinci makamı UTANMAKTIR

6. Makam cömerliktir (izahı yukarıda yapılmıştır) Altıncı makamı CÖMERTLİKTİR

7. Makam ilimdir Yedinci makamı İLİMDİR (Hakikat ilmi)

8. Makam miskinliktir (benlikten geçip(enaniyetten) kendini allaha vermektir. Sekizinci makamı
MİSKİNLİKTİR

9. Makam marifettir Dokuzuncu makamı MARİFETTİR

10. Makam kendini bilmektir (başta açıklandığı gibi) Onuncu makamı KENDİNİ BİLMEKTİR
Hz. Peygamber (a.s.m) buyurur “kendini bilen nefsini bilir”..

4. Kapı “Hakikat”

1. Makam toprak olmaktır Hakikatın birinci makamı toprak olmaktır.

2. Makam yetmiş iki milleti ayıpmalamaktır. İkinci makamı yetmiş iki milleti ayıplamamaktır.

3. Makam elinden geleni men etmemektir. Üçüncü makamı elinden geleni men etmemek

4. Makam düya içinde yaradılmış her şeye güven vermesi Dördüncü makamı dünya içinde yartradılmış
her şeye güven vermesi

5. Makam mülkün mutlak sahibi Allah’ın huzurunda eğilip itibar etmektir. Mülkün mutlak sahibi
allah’ın huzuruna eğilip itibar bulmaktır. Çünkü vahdet evindedir.

6. Makam sohbettir, ve hakikat sırlarını söylemektir Sohbettir ve hakikat sırlarını söylemektir.

7. Makam manevi yolculuktur (seyr-i süluk) Yedinci makamı manevi yolculuktur (seyr-i süluk)

8. Makam sırdır Sekizinci makamı sırdır

9. Makam Allaha yakarıştır Dokuzuncu makamı Allah’a yakarıştır

10. Makam hakkı halkta görmek (müşahede) ve Allah’a yalvarmaktır Onuncu makamı hakkı halkta görme (müşahede) ve allah’a ulaşmaktır. Arifler sultanı ve muhakkikler arslanı o seyyid sadeddin, lütuf ve kereminden bir kaç beyit buyurur..

Bütün dünya içinde kim varlığını hakka teslim ederse, nakdi toplar ve makama ulaşır..

Bu sırra eremeyen, kendisini bilmeyen bu aşkla sarhoş olmayanın ömrü karanlıklar içindedir.

Kadim aşk için de varlık-yokluk, aşk-muhabbet, dünya-ahiret birdir.

Administrator Hakkında