12 imamlar duası ve hutbe örneği

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more 12 imamlar duası ve hutbe örneği

Şeyh safii erkannamesinde duası hutbe örneği adlı başlık altında şöyle geçmektedir:

1.4. Bir hutbe örneği (bu bölümün orijinali Arapçadır)
Bismillahirrahmanirrahim
“muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların elleri üzerinedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kimde Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir” (fetih 10)

Allah’ım! Muhammed Mustafa’nın nuruna rahmet et, imam ali el mürteza’ya, fatıma-yı Zehra’ya ve Hatice-yi Kübra’ya rahmet et. Allah’ım! İmam hasan hulk-i rızaya rahmet et. Alladım! Kerbela çölünün mazlum şehidi imam Hüseyin’e rahmet et. Allah’ım! Masum ve pak olan imam zeynelabidine rahmet et. Allah’ım, imam Muhammed bakıra rahmet et. Allah’ım! İmam Cafer-i sadıka rahmet et. Allah’ım! İmam Musa-i kazıma rahmet et. Allah’ım! Sekizinci imam ali rızaya rahmet et. Allah’ım! İmam Muhammed takiye rahmet et. Allah’ım! İmam imam ali nakiye rahmet et. Allah’ım! İmam hasan il askeriye rahmet et. Allah’ım! İmam Muhammed mehdiye rahmet et.
Ki; o zamanın sahibi alemin kutbu ve ortaya çıkacak olan kesin delildir. (beklenilen mehdiye medih edilmekte)

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
  • more 12 imamlar duası ve hutbe örneği

Diğer Yazılar:

Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir?
Pir Sultan Abdal ibadet ve namaz hakkında ne diyor?
Pir Sultan Abdal'ın namaz hakkında görüşü nedir?
alevilikte içki haram mıdır? içki ve alevilik
küçük günahları namaz ve tevbe temizler mi?
alevi duaları / dar duası 1
alevi duaları / dar duası 2
Alevilikte abdest var mıdır? Alevilerde abdest nasıldır?

Benzer Yazilar

Leave a Comment

Daha fazla İslam
önemli olan kalbin temizliği. gönül temizliği. benim gönlüm temiz. namaz kılmama gerek yok?

Bazen şu ifadeleri duyarız. Benim kalbim temiz. Önemli olan kalp temizliği. Kalbin kötü olduktan sonra namaz kılsanda ne fayda. Şeyh...

Kapat