muharrem orucu nedir? 12 imam orucu nedir? Bu orucu tutmak farz mıdır?

Bu soruya sıhhatli cevap verebilmek için evvelâ orucun tarifini yapmak lâzım. Oruç, imsak vaktinden akşam ezanına kadar yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi nefsanî şeylerden ve orucu bozan hallerden uzak durmaktır. Orucun elbette çeşitleri vardır; Ramazan ayında tutulan oruç Alevî olsun, Sünnî olsun her Müslümana farzdır. Bayram günleri gibi oruç tutmanın haram olduğu özel vakitlerin dışında tutulan oruçlar ise nafiledir; terkinde azap olmamakla birlikte, tutulduğu takdirde pek çok sevap kazanılır.

Muharrem ayının ilk on iki gününde tutulan “On iki imam orucu” ise Kerbela çölünde şehit edilen Hz. Hüseyin (r.a.) ile on iki imama saygı, bağlılık ve anılarını canlı tutmak gibi hikmetler için tutulur. Kur’an nazil olduktan, Peygamberimiz (a.s.m.) vefat ettikten sonra, dine yeni bir hüküm ilave edilemeyeceği için on iki imam orucunun farz olduğunu iddia etmek doğru değildir. Zira gerek on iki imamın gelmesi ve gerekse Hz. Hüseyin’in şehadeti, din tamamlandıktan sonra vuku bulmuştur.

Hem Alevîler, hem de Sünnîler din olarak İslâm’ı seçmişler, İslâmiyet’e mensup olmuşlardır; öyleyse birinin farz dediğini ötekinin inkar etmesi mümkün değildir. Ramazan orucu, Kur’an’ın hükmüyle sabittir ki farzdır. On iki iman orucu ise alevilik yolunda, tarikatında olanlar için bir nevi farzdır(emir), islama göre nafile ibadettir. Diğer bir ifadeyle şeriattan geçmiş ve tarikat makamına çıkmış talipler için, tarikat makamında farzdır(emirdir), şeriat makamında olan için nafile ibadettir. On iki imam orucu, orucun gerekli şartlarına uyulmak kaydıyla ve nafile oruca niyet edilerek tutulursa oruç sevabını kazandırır. Yoksa sırf Hz. Hüseyin’in acısını paylaşmak, on iki imamın hatırasını yâd etmek için oruca niyet edilse Allah için olmaz. Elbette bu oruçta bu manalar da tefekkür edilebilir fakat asıl gaye Allah rızasıdır.

Biz alevilerin “ramazan orucu ve 12 imam orucu bizimdir” demeleri gerekir. Ama bazı alevilerin sünnilere inat ile “bu da bizim orucumuzdur” demeleri doğru değildir. İslamiyet ve bu vatan içine fitne sokmak isteyen islam düşmanlarının kurduğu tuzaktan başka birşey değildir.

murat Hakkında